Privacy Policy

 

Deze pagina bevat de privacyverklaring van de Verwerkingsverantwoordelijke. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft haar statutaire zetel aan de Marie de Roodelaan 55, 7545 RT Enschede, Nederland, is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 80627617 en opereert onder de naam Evolfwear. De Verwerkingsverantwoordelijke is bereikbaar per e-mail via [email protected] of telefonisch via +31 (0) 6 52 48 16 02.

 

Deze privacyverklaring legt uit hoe de Verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van persoonsgegevens behandelt. Het geeft bijvoorbeeld aan welke persoonsgegevens (en categorieën van persoonsgegevens) worden verzameld en het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. De Verwerkingsverantwoordelijke geeft ook de wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens aan.

 

De verwerking van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke valt onder de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om deze reden wordt de verwerking niet gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 november 2022.

 

Soorten, doeleinden, wettelijke grondslagen en duur van de verwerking van persoonsgegevens

 

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

 

Toestemming van de persoon/bezoeker om hun persoonsgegevens te verwerken.

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn opgelegd. Bijvoorbeeld om Evolfwear in staat te stellen haar verplichtingen jegens de Belastingdienst en de Douane uit te voeren.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, facturering en voor het voltooien en verzenden van geplaatste bestellingen. Het online bestelformulier geeft aan welke gegevens verplicht moeten worden ingevuld. Dit zijn voornaam, achternaam, geboortedatum, straatnaam, postcode, huisnummer, IBAN, BIC, bankgegevens en telefoonnummer. Het online bestelformulier vraagt ook om uw e-mailadres. Het e-mailadres is vereist zodat we u een elektronische bevestiging van uw bestelling kunnen sturen, u op de hoogte kunnen houden van de status van uw bestelling(en), u kunnen informeren over eventuele wijzigingen in onze diensten, klachten kunnen verwerken en beantwoorden, en u op de hoogte kunnen stellen van mogelijke kortingen op vergelijkbare producten of diensten die wij leveren. De persoonsgegevens die verwerkt moeten worden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan de Verwerkingsverantwoordelijke en haar website zijn opgelegd, worden bewaard voor een periode van 7 (zeven) jaar. De overige persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 1 (één) jaar.

 

Cookies

 

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt cookies op haar website. Wat zijn cookies? Een cookie is een stuk informatie dat een website op uw computer opslaat. Het verzamelt basis technische informatie telkens wanneer u de website van de Verwerkingsverantwoordelijke bezoekt, zoals de website waarvan u werd doorverwezen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en vergelijkbare technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers gepersonaliseerde informatie te bieden, informatie te verzamelen en bezoekers te volgen tijdens hun bezoek aan de website. Dit helpt de Verwerkingsverantwoordelijke om uw gebruikerservaring te verbeteren.

 

Verwijzing naar andere websites

 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op deze website. Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verwerkingsverantwoordelijke. Als u wordt doorverwezen naar een andere website door op zo'n link te klikken, is de privacyverklaring van die website van toepassing. De Verwerkingsverantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. De Verwerkingsverantwoordelijke raadt aan om bij een bezoek aan die website de privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat u doorgaat.

 

Overdracht aan verwerkers en derden

 

Persoonsgegevens worden niet verwerkt door bedrijven of 'Verwerkers'.

 

Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met derden als de Verwerkingsverantwoordelijke wettelijk verplicht is om deze door te geven aan bevoegde autoriteiten.

 

Beveiliging

 

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze website heeft een SSL-certificaat, wat betekent dat de gegevens worden overgedragen via een beveiligde verbinding.

 

Uw privacyrechten

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wissen en de verwerking ervan te beperken overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u een verzoek indienen bij de Verwerkingsverantwoordelijke om uw persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen.

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

 

Als u een klacht wilt indienen over de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met een toezichthoudende autoriteit (zoals de Autoriteit Persoonsgege

Product added to wishlist
Product added to compare.

Door het bezoeken van deze webshop gaat u automatisch akkoord
met onze privacy policy en algemene voorwaarden. Er kunnen cookies
worden gebruikt en geplaatst tijdens het browsen op onze webshop.